Müstahsil Makbuzu

Müstahsil Makbuzu


Müstahsil makbuzu nedir?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmeci de, aslı ise çiftçide kalır.

Müstahsil makbuzu nasıl düzenlenir?

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür;

SATICI (Üretici)                           

 • Ticari belge veremez.
 • Müstahsil makbuzunu imzalar.
 • Belgenin aslını alır.
 • Satış bedelini alır.

ALICI (Defter Tutan)

 • Ticari belge verebilir.
 • Müstahsil makbuzunu düzenler.
 • Belgenin kopyasını alır.
 • Satış bedelini öder.

Müstahsil makbuzunun üst bölümü nasıl olmalıdır?

 • Alınan ürünün cinsi ve tutarı
 • Alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası yazılır (Genellikle firma bilgileri basılıdır).
 • Belgenin seri ve sıra numarası
 • İşlemin tarihi ve maliye bakanlığının kaşesi yer alır.

Müstahsil makbuzunun alt kısmı nasıl olmalıdır?

 • Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
 • Kesilen gelir vergisi malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası yer alır.
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)