Taşıma İrsaliyesi

Taşıma İrsaliyesi


Taşıma irsaliyesi nedir?

Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir

Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken unsurlar nelerdir?

  • Taşıma irsaliyesi ibaresi,
  • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
  • Taşıma irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra no su,
  • Malın cinsi ve miktarı (malın cinsinin açıkça belli olmadığı hallerde,
  • sadece balya, kasa, sandık gibi kaydedilmesi yeterlidir.)
  • Taşıma İrsaliyesini düzenleyen mükellefin adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı,
  • iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Malı gönderenin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Alıcının (müşterinin ) adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası

Taşıma irsaliyesi nasıl düzenlenir?

Taşıma irsaliyeleri üç örnek düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıttırana, bir örneği eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir örneği de taşımayı yapan nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.Taşıma İrsaliyesi
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)