Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu


Serbest meslek makbuzu nedir?

Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müşteriye vermek, müşteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

Serbest meslek makbuzu düzeni nasıldır?

Serbest meslek makbuzu en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır, aslı müşteride diğer nüsha ise işletmede kalır. Brüt ücret üzerinden KDV hesaplanarak yazılır. KDV oranı %18dir. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

Serbest meslek makbuzunda bulunması gereken unsurlar nelerdir?

  • Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
  • Alınan paranı miktarı
  • Paranın alındığı tarih Yazılır ve serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.

Serbest meslek makbuzu vermek mecburiyeti, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı içindir. Götürü usulde tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları is karşılığında aldıkları bedeller gider pusulasına bağlanır.
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)