Gider Pusulası

Gider Pusulası


Gider pusulası nedir?

Cari işletmelerde giderlerin belgelendirilmesi esastır. Belgesi olmayan işlemler defterlere kayıt edilemez. Gider pusulası belge düzenleme sorumluluğu olmayan kişilerden yapılan alış işlemlerinin tacir tarafından belgelendirilmesini sağlayan ticari belgedir.

Gider pusulası nasıl düzenlenir?

Gider pusulasını mal veya hizmet alım satımında satıcının vergi mükellefiyeti olmaması dolayısıyla malı alan işletme düzenler. Gider pusulası en az 2 nüsha düzenlenmesi gerekir. Gider pusulasını mal veya hizmeti alan işletme düzenler ve aslını mal veya hizmeti satan vergi mükellefiyeti olmayan satıcıya verir, ikinci nüsha işletmede kalır. Gider  pusulası,  işin  mahiyeti,  emtianın  cins  ve  nevi  ile  miktar  ve  bedelini  ve iş ücretini  ve  işi  yaptıran  veya emtiayı  satın  alan ile  satanın  adlarıyla  ve soyadlarını  (tüzel kişilerde  unvanlarını)  ve adreslerini  ve  tarihi  ihtiva  eder. Gider pusulası iki  nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası işi yapana veya malı satana verilir. Gider pusulası seri ve sıra numaraları ile teselsül ettirilir.



A5 Gider Pusulası
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)